Har du frågor? Ring 040 262600
 

Sekretess


Detaljerad information om databehandling

Datahanterare

Fuga grupp AB

Fugavägen 22

245 42 Staffanstorp

Organisationsnummer: 559195-7781

Du kan kontakta oss:

Via posten: Köpenhamnsvägen 5

Via E-postadress: info@sunlux24.se

Via telefon: 040 262600

När du besöker vår webbutik behöver du inte lämna dina personuppgifter. Varje gång du besöker vår webbplats sparar vår server automatiskt den så kallade serverns loggar, till exempel namnet på den uppringda filen, din IP-adress, datum och tid av ditt, mängden av information som skickats, frågans serverns data. Dessa uppgifter behandlas för att säkerställa felfri kommunikation med vår webbplats och säkerhetsändamål. Den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter beror på vårt legitima intresse (se punkt 3 nedan). Denna data raderas senast 30 dagar från den dag du besöker webbplatsen

Syfte av datahantering och rättslig grund till datahantering

Rättslig grund till datahantering

Ditt samtycke till databehandling (artikel 6.1 a GDPR) måste uttryckas särskilt när det gäller marknadsföringstjänster och reklamkampanjer som tillhandahålls av oss samt när marknadsföringstjänster tillhandahålls av dig från tredje part - våra partners och när vi tillhandahåller sådana tjänster till tredje part. Om du godkänner behandlar vi dina personuppgifter för att spara data i cookies, samla in data från webbplatser och mobila applikationer. För att kunna visa annonser som intresserar dig måste annonsörer och deras representanter kunna behandla dina data. Samtycket från dig är helt frivilligt och kan återkallas när som helst. Datahantering är nödvändig för utförandet av det kontrakt du har ingått med oss (artikel 6.1 b GDPR) i enlighet med förordningar på vår hemsida. Vid denna rättsliga grunden behandlar vi endast de uppgifter som behövs för att komma in och utföra kontraktet. Tillhandahållande av data är frivilligt, men nödvändiga för att ingå och genomföra kontraktet eller skicka erbjudanden. Om du har konfigurerat ditt konto hos oss bearbetar vi även dina uppgifter för att kunna konfigurera och hantera ditt konto eller konton och att ge stöd för ditt konto och lösa tekniska problem. I våra formulär har vi markerat de fält som innehåller data som är nödvändiga för att vi ska kunna utföra kontraktet.

Vårt legitima intresse (GDPR artikel 6.1 f). Denna grunden omfattar fall där behandlingen är berättigad på grund av våra motiverade behov, t ex behovet av att säkerställa tjänstens säkerhet (till exempel: kontrollera om en obehörig person inte loggar in på ditt konto), göra statistiska mätningar, förbättra våra tjänster och matcha dem till kundernas behov och bekvämlighet (t.ex. personalisering av innehåll i tjänster) samt marknadsföring och marknadsföring av egna tjänster.

Är det nödvändigt att lämna in sina personuppgifter

För att kunna slutföra och genomföra kontraktet som ingåtts med dig, kräver vi att du lämnar in personuppgifter som anges i formuläretunder beställningsprocessen. Om du av någon anledning nekar att ange personuppgifter som är absolut nödvändiga för att ingå kontraktet, kommer vi tyvärr inte att kunna ingå ett avtal med dig och du kommer inte att kunna göra något köp av oss. Om det krävs i enlighet med gällande lagstiftning kan vi kräva att du tillhandahåller annan information som behövs, t.ex. av bokförings- eller skattemässiga skäl. Förutom dessa fall är det frivilligt att tillhandahålla dina uppgifter.

Perioden av personuppgifter lagring

Vi lagrar dina personuppgifter tills kontraktet med dig slutförts och även längre:
- för att hävda fordringar i samband med utförandet av avtalet,
- för att uppfylla skyldigheter som följer av lagbestämmelser, särskilt skatt och bokföring,
- när du uttryckligen har kommit överens om längre lagring och bearbetning av dina data.
Vi lagrar även dina personuppgifter så länge du har ett aktivt konto hos oss om du har skapat ett sådant.

Enheter som har tillgång till dina uppgifter i samband med vårt avtal

I samband med utförandet av kontraktet överför vi dina personuppgifter till enheter som samarbetar med oss vid utförandet av kontraktet, t ex våra transportörer, beroende på valda betalsätt till banken eller betalningsinstitutet, IT-leverantören, leverantören av bokföringstjänster. Vi tillhandahåller endast dina uppgifter till samarbetsvilliga enheter i den utsträckning det är nödvändigt att utföra kontraktet.

Om du lämnar oss ditt samtycke, vi vidarebefordrar ditt telefonnummer eller e-postadress till transportören för att kunna ställa in ett leveransdatum med dig. Du kan när som helst återkalla sådant samtycke genom att skicka information till vår e-postadress info@sunlux24.se. Våra samarbetspartners behandlar data på grundval av ett avtal med oss och endast i enlighet med våra instruktioner och är bundna av sekretess.

Alla enheter som vi samarbetar med i samband med utförning av avtal med dig har sina huvudkvarter i Europeiska unionen eller i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA).

Nyhetsbrev kunder

Prenumererar du vårt nyhetsbrev är det tillräckligt att du skickar din e-postadress, som vi kommer att skicka information till om våra produkter, marknadsföring och reklamkampanjer. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

Automatisk databehandling

Om du godkänner så eller i fall det är nödvändigt att utföra kontraktet kommer vi att behandla dina uppgifter automatiskt. Medger du ditt samtycke kommer vi också att profilera dina data, det innebär t.ex. information om hur du använder internet. Det låter oss anpassa vårt erbjudande till dina behov.

Cookies

På vår webbplats och applikationer använder vi teknik som kakor och liknande för att samla och behandla personuppgifter och operativa data för att personifiera innehållet och annonserna som är tillgängliga och analysera trafik på våra webbplatser. Dessa aktiviteter genomförs för att göra vår webbplats mer attraktiv för dig samt för marknadsrelaterade ändamål. Kakor är textfiler som lagras på dina enheter, t.ex. en dator, surfplatta, smartphone etc. som webbläsaren skickar till servern varje gång du besöker vår webbplats, medan du besöker olika webbplatser på Internet. På sådant sätt använder våra partner också denna teknik. Lagringstiden för dessa filer varierar beroende på vilken typ av webbläsare du använder. Med en detaljerad beskrivning av inställningarna för cookies och hur man hanterar dem kan du läsa inställningarna i din webbläsare.

Google (Universal) Analytics

Om du har lämnat ditt godkännande, vår webbplats möjliggör webbsido analys som drivs av Google LLC. Google med hjälp av t.ex cookies analyserar användningen av webbplatsen. Dessa uppgifter sparas och samlas automatiskt och skickas vanligtvis till en Google-server i USA och sparas där. Genom att aktivera IP-anonymiseringsfunktionen på vår webbplats kommer din IP-adress att vara begränsad till Europeiska unionens territorium eller Europeiska ekonomiska gemenskapens territorium. Endast i undantagsfall kan hela IP-numret överföras till en Google-server i USA och förkortas där. De anonymiserade IP-adresserna som skickas av din webbläsare i Google Analytics kombineras inte i allmänhet med andra data från Google LLC. Om grunden för överföring av uppgifter upphörs eller om vi avslutar vårt samarbete med Google LCC kommer uppgifterna att raderas Google LLC har sitt säte i USA och har sekretesscertifikatet EU-USA-sekretess. På grunder av ett avtal mellan Europeiska kommissionen och USA beviljas EU-USA-sekretessbeviset till de företag som tillhandahåller en adekvat nivå av dataskydd.

Du har rätt att återkalla ditt samtycke när som helst med effekt för framtiden. För att kunna göra detta, använd länken https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en för att ladda ner och installera webbläsarens tillägg (webbläsarplugin). Som ett resultat blir det omöjligt att registrera data på hur webbplatsen används (inklusive IP-adressen) av Google via cookies
Alternativt finns det möjlighet att använda länken https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en för att installera webbläsarens tillägg (webbläsarplugin) som förhindrar Google Analytics registration av data på vår webbplats. På din slutenhet (dator, surfplatta, smarttelefon, etc.) skapas en Opt-Out-cookie. Om du tar bort cookies på enheten kommer du att bli ombedd att godkänna att använda Google Analytics-verktygen.

Google AdWords Remarketing

Med hjälp av Google AdWords-verktyg annonserar vi vår webbplats i Googles sökresultat och på andra parters webbplatser. Om du godkände detta när du besökte vår webbplats kommer den så kallade Google Remarketing Cookie att skapas, som automatiskt använder ett pseudonymt cookies-ID och baserat på data om de webbplatser du besöker, kommer att ge dig möjlighet att tillhandahålla annonser som intresserar dig. Om grunden för överföring av uppgifter upphörs eller om vi avslutar vårt samarbete med Google Adwords kommer uppgifterna att raderas

Databehandling som överstiger beskrivna situationer kommer endast att ske om du har godkännt att Google tillåter att din webbläsarhistorik och applikationsprocesser kopplas till ett Google-konto. I sådant fall när du besöker vår webbplats medan du är loggat in till ditt Google konto, Google kommer att använda din data, inklusive data från Google Analytics, för att skapa och definiera listor över målgrupper för Remarketing på olika enheter. För detta ändamål kommer Google att koppla dina personuppgifter tillfälligt med data från Google Analytics.

Google AdWords Remarketing är ett erbjudande från Google LLC, som har sitt säte i USA och har sekretesscertifikatet EU-USA-sekretess. På grunder av ett avtal mellan Europeiska kommissionen och USA beviljas EU-USA-sekretessbeviset till de företag som tillhandahåller en adekvat nivå av dataskydd.

Du har rätt att återkalla ditt samtycke när som helst med effekt för framtiden genom att deaktivera Google Remarketing Cookie med hjälp av länken Oavsett, kan du få information från Digital Advertising Alliance om hur du skapar cookies och göra dina egna inställningar

Skicka påminnelser om att lämna omdömen med hjälp av epost

Om du har godkännt detta under beställningsprocessen i vår butik eller senare, skickar vi din e-postadress till TRUSTPILOT (https://se.trustpilot.com/) för att skicka en e-postpåminnelse för att lämna omdömen. Sådan godkännande kan när som helst återkallas genom att kontakta oss på info@sunlux24.se eller direk med TRUSTPILOT.

Dina rättigheter relaterade till behandling av personuppgifter och automatiska beslut

• rätt att återkalla ditt medgivande relaterade till behandlig av dina personuppgifter;
• rätt till tillgång till dina personuppgifter;
• rätt att kräva rättelse av dina personuppgifter;
• rätt att kräva radering av dina personuppgifter;
• rätt att kräva begränsning av datahantering;
• rätt att uttrycka motstånd mot behandling av dina uppgifter på grund av din speciella situation - i de fall där vi behandlar dina uppgifter baserat på vårt berättigade intresse; • rätt att överföra dina personuppgifter, det vill säga rätt att ta emot dina personuppgifter från oss i ett strukturerat, vanligt datorläsbart format. Du kan skicka sådana uppgifter till en annan dataadministratör eller begära att vi skickar dina personuppgifter till en annan administratör. Det gör vi dock bara om ett sådant meddelande är tekniskt möjligt. Rätt till personuppgifter överföring är bara möjlig om det gäller de uppgifter som vi behandlar på grund av ett avtal med dig eller på grund av ditt samtycke.

För att använda ovanstående rättigheter, kontakta oss: info@sunlux24.se

Rätt att neka medgivande samtycke

I den utsträckning som dina uppgifter behandlas på grund av ditt medgivande har du rätt att vid varje tillfälle återkalla samtycke till bearbetning av data med resultat för framtiden. Återkallande av samtycke påverkar inte lagenligheten av den behandling som har gjorts på grundval av ditt samtycke innan det återkallas. Du kan återkalla ditt samtycke genom att skicka ett meddelande om återkallande av samtycke till:
Fuga grupp AB
Fugavägen 22
245 42 Staffanstorp
Eller via epost: info@sunlux24.se

Rätt att framföra klagan hos en tillsynsmyndighet:

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till ett tillsynsmyndighet som behandlar skyddet av personuppgifter.