Lamellgardin

1Fönsterform

Rektangulära fönster
Rektangulär fönster Lamellgardiner är den perfekta lösningen för stora fönster ytor typiska för kontor, konferensrum, festlokaler, banker, hotell eller auditorium. Basmodell regleras manuellt med kulkedjan och lindrag.
Fönsterform - sned ( trapets och triangel)
Lamellgardiner i trapets- och triangelform används oftast i vindsrum eller där det finns formade fönster, både i privata bostäder samt i offentliga byggnader. Skenor kan böjas horisontellt eller vertikalt. Sneda lamellgardiner fungerar bra om lutningsvinkel är 30°. I undantagsfall kan de monteras med 55° lutningsvinkel - formade fönster (sned)